Warto zobaczyć

Miejska Trasa Turystyczna

1. BASZTA RYCERSKA – element fortyfikacji miejskiej
2. MUZEUM FILUMENISTYCZNE – Jedyne w Polsce muzeum niecenia ognia
PRĘGIERZ – pomnik średniowiecznego prawa z 1556 r. umieszczony pośrodku Małego Rynku
3. BASZTA KŁODZKA – część systemu fortyfikacji miejskiej. Stanowi doskonały punkt widokowy
4. RATUSZ z wieżą zegarową z fragmentami sgraffita
POMNIK ŚW. TRÓJCY – monumentalne dzieło A. Jörga z 1736 roku
5. WÓJTOSTWO – typ obronnej wieży mieszkalnej

6. BRAMA WODNA – kamienna z pocz. XIV w.
7, 10, 11. MURY MIEJSKIE – zachowane niemal w całości, z trzema wieżami, otaczają malowniczo stare miasto. Za ich wzniesienie król J. Luksemburczyk przyznał miastu już w 1319 r. pełną samodzielność prawną, co postawiło Bystrzycę w rzędzie miast królewskich.
8. KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA – we wnętrzu godne uwagi: rzeźba Madonny z dzieciątkiem (XV w.), kamienna chrzcielnica (1577), barokowe rzeźby i krata, neogotycki ołtarz i ambona
9. ZESPÓŁ ZABUDOWAŃ PARAFIALNYCH – skromne budynki pokryte naczółkowym dachem, połączone wspólnym gzymsem i dziedzińcem wewnątrz.

Informacje dotyczące godzin otwarcia poszczególnych obiektów oraz ceny biletów Centrum Informacji Turystycznej
Mały Rynek 1, tel. +48 74 811 37 31
Więcej informacji

Projekt INTERAKTUWNI NA POGRANICZU współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
logotypy