Informacje

Aktywnie prowadzi swoją działalność proponując wiele możliwości skierowanych do różnych grup społecznych. Każdy mieszkaniec miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka ma bezpłatny dostęp do książek, wiedzy, kultury i informacji. W Bibliotece organizowane są różnego rodzaju kursy dla dzieci, młodzieży i seniorów. Stale powiększająca się oferta sprawia, że Biblioteka stała się multimedialnym centrum wiedzy i nauki.

Plac Wolności 16, tel. +48 74 811 14 47
www.biblioteka.bystrzyca.pl, e-mail: bibbystrzyca@wp.pl

Galeria zdjęć

Jak dojechać?

Projekt INTERAKTUWNI NA POGRANICZU współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
logotypy