LIDOVÍ UMĚLCI

Mnoho obyvatelů obce Bystrzyca Kłodzka se může pochlubit svými řemeslnými dílnami v oblasti vyšívání, sochařství, malířství, barevného skla, pastelové barvy na sklo, hedvábí a keramiky. Vyrábí se zde také sušené kompozice a kompozice z hedvábného papíru. Populární je tkaní, malba, zámečnictví, háčkování a výrobky s včelím voskem.

Výkaz umělců: bystrzycaklodzka.pl
Centrum Informacji Turystycznej tel. +48 74 811 37 31

LIDOVÉ TANEČNÍ A PĚVECKÉ SOUBORY

V obci Bystrzyca Kłodzka je 5 tanečních lidových souborů „Łomniczanki”, „Tarnawiczanki”, „Waliszowianie”, „Wilczanie” a 3 pěvecké soubory „Cyraneczki”, „Jarzębina”, „Jagoda”, které spravuje místní kulturní centrum.
Oba týmy mají významné úspěchy v kultivaci lidové tradice, rituálů a zvyků na polském venkově ve svém regionu. Na rozdíl od místních obchodních jednotek se aktivně zapojují do celorepublikových festivalů, pěveckých vystoupení, Mezinárodních veletrhů lidového umění. Také se účastní natáčení v rozhlase a televizi.

Více informací na: bystrzycaklodzka.pl
Centrum Informacji Turystycznej tel. +48 74 811 37 31

REGIONÁLNÍ VÝROBKY

Kulinářská cesta po Bystřické zemi, kde je mírné klima a krásné scenérie, leží na četných minerálních pramenech, a chutích, které si zapamatujete: sýry, med, maso, ryby a jiné produkty vyrobené tradičním způsobem. Pokladnicí chutí při přípravě tradičních polských a tradičních jídel jsou obecní ženy v domácnosti, které pracují ve městech Wilkanów, Ponikwa, Gorzanów, New Lomnica Stara Lomnica, Starý Waliszów, New Waliszów, Idzików.

Projekt INTERAKTUWNI NA POGRANICZU współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
logotypy