Opis

Miejscowość o łagodnym klimacie sprzyjającym dobremu wypoczynkowi i rekonwalescencji. Urokliwe kompleksy leśne, zmodernizowana baza rehabilitacyjna pozwalają na szybką regenerację sił i powrót do zdrowia. Ukojenie znajdą tu przede wszystkim kuracjusze z problemami układu krążenia, trawienia a także po stanach żółtaczki zakaźnej. Znajduje się tu Pijalnia – ujęcie wody mineralnej używanej od lat do kuracji pitnych i kąpieli mineralnych.

Jak dojechać?

Projekt INTERAKTUWNI NA POGRANICZU współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
logotypy