Miejsko Gminny Ośrodek Kultury

adres: Wojska Polskiego 20, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel./fax: (74) 811-05-91 | Sekretariat – wew. 23 | Księgowość – wew. 26
Dział Promocji i Imprez – wew. 25 | Technika Estradowa – 604 615 553
e-mail: mgok.bystrzycaklodzka@gmail.com

Centrum Informacji Turystycznej

adres: Mały Rynek 2/1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel./fax: (+48) 74 811 37 31 | (+48) 74 811 37 07
e-mail: turystyka@bystrzycaklodzka.pl | it-bystrzycaklodzka@wp.pl

Urząd Miasta i Gminy

adres: ul. H Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
tel./fax: centrala (+48) 74/ 811 76 00 | sekretariat (+48) 74/ 811 76 05 | fax (+48) 74/ 811 15 88
e-mail: burmistrz@bystrzycaklodzka.pl | www: www.bystrzycaklodzka.pl

Kontaktformular

Turistické informační centrum Orlické Záhoří

517 64 Orlické Záhoří 34
tel./fax : +420 494 542 033
tel.: 725 081 136
e-mail: tic@orlickezahori.eu
e-mail: tic.orlickezahori@seznam.cz
www stránky: www.orlickezahori.eu

Projekt INTERAKTUWNI NA POGRANICZU współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
logotypy