Informationen

Fragment der unterirdischen Strecke, die sich innerhalb des Gebäudes der Öffentlichen Bibliothek befindet.

Plac Wolności 16, tel. +48 74 811 14 47
www.biblioteka.bystrzyca.pl, e-mail: bibbystrzyca@wp.pl

Fotogalerie

Wie komme ich hin?

Projekt INTERAKTUWNI NA POGRANICZU współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
logotypy