Information

Offers many opportunities targeted to different social groups. Every inhabitant of the town and Municipality of Bystrzyca Kłodzka has free access to books, knowledge, culture and information. The Library organises various courses for children, youth and seniors. The continuously growing range means that the Library has become a multimedia centre of knowledge and learning.

Plac Wolności 16, tel. +48 74 811 14 47
www.biblioteka.bystrzyca.pl, e-mail: bibbystrzyca@wp.pl

Gallery

Location

Projekt INTERAKTUWNI NA POGRANICZU współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
logotypy