Informace

Aktivně provozuje svou činnost tím, že nabízí mnoho příležitostí zaměřených na různé sociální skupiny. Každý obyvatel měst a vesnic Bystrica Kłodzka má volný přístup ke knihám, znalostem, kultuře a informacím. Knihovna pořádá různé kurzy pro děti, mládež a seniory. Rozsah knihovny neustále roste, což znamená, že se knihovna stala multimediálním centrem poznávání a učení.

Plac Wolności 16, tel. +48 74 811 14 47
www.biblioteka.bystrzyca.pl, e-mail: bibbystrzyca@wp.pl

Fotogalerie

Jak se tam dostat?

Projekt INTERAKTUWNI NA POGRANICZU współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
logotypy