Stojí za to vidět

Městská turistická trasa

1. RYTÍŘSKÁ BAŠTA – element městských hradeb
2. FILUMENISTICKÉ MUZEUM – Muzeum vznícení ohně jediné v Polsku
3. PRANÝŘ – památka středověkého práva z roku 1556 umístěné ve středu Malého trhu
4. KŁODZKA BAŠTA – součástí systému městských hradeb. Je to vynikající pozorovací bod
5. RADNICE – hodinová věž s grafitovými fragmenty

6. POMNÍK SV. TROJCE – monumentální dílo A. Jörga z roku 1736
7. RYCHTÁŘSTVÍ – typ obytné obranné věže
8. VODNÍ BRÁNA – kamenná, z počátku XIV století
9. MĚSTSKÉ HRADBY – téměř kompletně zachovalé, se třemi věžemi, obklopené malebným starým městem. Za jejich výstavbu nařídil král Jan Lucemburský již v roce v 1319 přiznat městská práva, čímž se Bystřice stala královským městem.

Informace o otevírací době jednotlivých objektů a ceně vstupenek:
Mały Rynek 1, tel. +48 74 811 37 31
Další informace

Projekt INTERAKTUWNI NA POGRANICZU współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
logotypy