Informace

Jediná instituce v Polsku věnovaná historii vznícení ohně. Zde se konají výstavy, koncerty, stálé expozice (včetně výstavy kreseb A. Mleczka) a mnoho dalších kulturních aktivit. Ve své sbírce má řadu položek, tzn.,zapalovače na lehčí kapalná paliva jako je benzín, plyn, elektrické zapalovače, stejně jako pazourek a kovový křesadlový zámek, staré olejové lampy,kamínky, čtyři tisíce zapalovačů a etiket zápalek z Polska, dalších zemí Evropy a celého světa.

Mały Rynek 1, tel. +48 74 811 06 37
www.muzeum-filumenistyczne.pl, e-mail: muzeum.filumen@wp.pl

Fotogalerie

Jak se tam dostat?

Projekt INTERAKTUWNI NA POGRANICZU współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
logotypy