Informacje

Jedyna w Polsce placówka zajmująca się historią niecenia ognia. Odbywają się tu wernisaże, koncerty, stałe wystawy (m.in. wystawa rysunków A. Mleczki) i wiele innych działań kulturalnych. W swoich zbiorach posiada szereg przedmiotów tj. zapalniczki lontowe, benzynowe, gazowe, elektryczne oraz chemiczne, a także krzesiwa metalowe i skałkowe, starożytne lampy oliwne, etykiety zapałczane oraz tysiąc czterysta zapalniczek z Polski, a także krajów Europy i całego świata.

Mały Rynek 1, tel. +48 74 811 06 37
www.muzeum-filumenistyczne.pl, e-mail: muzeum.filumen@wp.pl

Galeria zdjęć

Jak dojechać?

Projekt INTERAKTUWNI NA POGRANICZU współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
logotypy