POLITYKA PRYWATNOŚCI
ZARZĄDZENIE

e-mail: iodmgok@bystrzycaklodzka.pl
telefon: 74 8 110 591

Projekt INTERAKTUWNI NA POGRANICZU współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
logotypy