Serce Ziemi Kłodzkiej

Miejscowość położona nad Nysą Kłodzką i stanowi niemal geograficzne centrum Ziemi Kłodzkiej. Gorzanów ceniony był od dawna jako miejscowość o wybitnych walorach rekreacyjno-wypoczynkowych, a od ponad 100-lat do popularności wsi przyczyniło się odkrycie w drugiej połowie XIX w. miejscowych źródeł mineralnych. Obecnie na terenie Gorzanowa istnieją trzy zakłady produkujące wodę mineralną, szkoła podstawowa, stacja kolejowa (działająca od końca XIX w.), biblioteka publiczna, młyn.
– Tekst: Robert Duma www.tmg.bystrzyca.pl

W Gorzanowie warto odwiedzić:
– Kompleks pałacowo-zamkowy. Pałac Gorzanów
– Wieża Widokowa na Wapniarce (532 m n.p.m.)

Jak dojechać?

Projekt INTERAKTUWNI NA POGRANICZU współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
logotypy