Twórcy Ludowi

Wielu mieszkańców gminy Bystrzyca Kłodzka może pochwalić się swoim warsztatem rzemieślniczym z dziedziny hafciarstwa, rzeźby, malarstwa, witraży, malowanek na szkle, jedwabiu i ceramice. Wyrabiane są również kompozycje z suszu i bibuły. Popularne jest tkactwo, malarstwo, kowalstwo artystyczne, szydełkowanie oraz wyroby z wosku pszczelego.

Wykaz twórców: bystrzycaklodzka.pl w zakładce Turystyka
Centrum Informacji Turystycznej tel. +48 74 811 37 31

Zespoły ludowe i zespoły pieśni

W gminie Bystrzyca Kłodzka działa 5 Ludowych Zespołów Śpiewaczych „Łomniczanki”, „Tarnawiczanki”, „Waliszowianie”, „Wilczanie” oraz 3 Zespoły Pieśni „Cyraneczki”, „Jarzębina”, „Jagoda”, nad którymi opiekę sprawuje Miejsko Gminny Ośrodek Kultury.
Zespoły posiadają znaczący dorobek w kultywowaniu tradycji ludowych, obrzędów i zwyczajów wsi polskiej naszego regionu. Poza lokalną działalnością zespoły aktywnie uczestniczą w Ogólnopolskich Festiwalach, Przeglądach Pieśni, Międzynarodowych Targach Sztuki Ludowej. Biorą tez udział w nagraniach radiowych i telewizyjnych.

Więcej informacji na stronie: bystrzycaklodzka.pl w zakładce Kultura
Centrum Informacji Turystycznej tel. +48 74 811 37 31

Produkty regionalne

W kulinarnej wędrówce po ziemi bystrzyckiej, gdzie klimat jest łagodny a krajobrazy piękne, kryją się liczne źródła wód mineralnych, a także wartych zapamiętania smaków: serów, miodów, wędlin, ryb i innych produktów wytwarzanych w tradycyjny sposób. Skarbnicą smaków w przygotowywaniu staropolskich i tradycyjnych potraw są gminne Koła Gospodyń Wiejskich, które działają w miejscowościach Wilkanów, Ponikwa, Gorzanów, Nowa Łomnica, Stara Łomnica, Stary Waliszów, Nowy Waliszów, Idzików.

Projekt INTERAKTUWNI NA POGRANICZU współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
logotypy