Srdce Kladska

Město se nachází na Kladské Nise a tvoří téměř geografický střed Kladska. Gorzanów je již více než 100 let ceněn jako výjimečné místo pro přírodní rekreaci a volný čas, K popularitě obce přispěl v druhé polovině devatenáctého století objev místních minerálních pramenů. V současné době v Gorzanówě existují tři závody vyrábějící minerální vodu, základní škola, nádraží (fungující od konce devatenáctého století.), veřejná knihovna, mlýn.
text: Robert Duma www.tmg.bystrzyca.pl

V Gorzanowě stojí za návštěvu:
– Hradní komplex paláce Gorzanów
– Rozhledna na Wapniarce (532 m n. m.)

Jak se tam dostat?

Projekt INTERAKTUWNI NA POGRANICZU współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
logotypy