ORLICKIE ZAHORI

• Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově www.neratov.cz
• Naučné stezky: Zemská brána, Po hřebeni Orlických hor, Bedřichovka, Opevnění Rokytnicka, S Kačenkou po stopách sklářů
• Výšlapy na Velkou Deštnou, ke Kunštátské kapli, na Anenskou rozhlednu
• Archeologické muzeum v přírodě Villa Nova, Uhřínov pod Deštnou www.villanova.cz
• Muzeum zimních sportů, řemesel a turistiky, Deštné v Orlických horách
• Muzeum Orlických hor Sýpka, Rokytnice v Orlických horách www.sypka-moh.cz
• Muzeum Pevnost Hanička, www.hanicka.cz

SPORT A RELAX

• Lanový park Deštné a Říčky v Orlických horách
www.lanovyparkdestne.cz, www.lanovyparkricky.cz
• Vyjížďky na koních – jezdecký klub stáje Ekolife Orlické Záhoří
• Vnitřní vyhřívaný bazén v Orlickém Záhoří – Apartmány u Cvrčků – www.orlickezahori.cz
• Rybaření – Deštné v Orl.h. – U chaty START – www.lanovyparkdestne.cz/cs/rybareni

ZIMNÍ SPORTY

Lyžařské areály – Orlické Záhoří:
SKI AREÁL ČERNÁ VODA
www.arealcernavoda.cz

AGROSTAV – JADRNÁ
+420775 234 869, +420 494 593 142
www.agrostavzamberk.cz/index.php?act=browse&cat=07&item=01

SKI AREÁL BEDŘICHOVKA
www.bedrichovka.cz

Lyžařské areály Bartošovice v Orl.h.:
NELLA – www.nella.cz, www.skibartosovice.cz

V okolí střediska zimních sportů:
Říčky v Orl.h. – www.skiricky.cz
Deštné v Orl.h. – www.skicentrumdestne.cz
Zieleniec (PL) – www.zieleniec.pl

Upravované běžecké trasy z Orlického Záhoří:
Orlické Záhoří – Pěticestí – Homole,
Homole – Jelenka, Jelenka – Orlické Záhoří (Bedřichovka): 25 km

Orlické Záhoří (Bedřichovka CZ – Lasówka PL) – Orlické Záhoří (Kunštát): 5 km

Orlické Záhoří (Černá Voda) – NováVes – Mezivrší,
Mezivrší – Neratov ( Bartošovice v Orl.h.): 50 km

Aktuální stav úpravy běžeckých tratí na:
www.destne.info/bezecketrate/
informace o poslední úpravě tratí díky GPS záznamům z upravující rolby
www.kamzasnehem.cz/bezky/orlicke-hory
zprávy běžkařů o aktuálních podmínkách
spalona.com.pl/narty_biegowe.php
informace o aktuálních podmínkách v Polsku

PRO RODINY S DĚTMI

Naučná stezka „Historií tavení skla“ v Orlických horách – S Kačenkou po stopách sklářů z Orlického Záhoří do Deštného v Orlických horách či naopak. Délka 15 km (autem, na kole i pěšky), na trase z Deštného v Orlických horách do Orlického Záhoří (či naopak) je umístěno sedm informačních tabulí s informacemi o historii skláren a sklářské výroby, která v minulosti byla v Orlických horách zdrojem obživy. Na tabulích jsou dole umístěny soutěžní kódy, které se zapisují do tabulky pravidel hry. Tiskopisy s mapkou lze získat v informačních centrech – Orlické Záhoří a Deštné v Orlických horách.

Odměnou za vyplněnou tabulku jsou v uvedených infocentrech skleněné mince s Kačenkou a Pašeráky. (V Deštném v Orlických horách je první informační tabule u Muzea, druhá tabule u restaurace Karolína, třetí pod Masarykovou chatou. Čtvrtá informační tabule je po 1 km ve směru od Masarykovy chaty směrem do Orlického Záhoří – při silnici po pravé straně s asfaltovým nájezdem. Pátá informační tabule je již téměř v Orlickém Záhoří u chaty Bedřichovka, šestá tabule je asi 400 metrů od chaty Bedřichovka směrem k hraničnímu mostku Bedřichovka-Lasówka, částečně i po polní cestě. Sedmá informační tabule je umístěna u kostela sv. Jana Křtitele v Orlickém Záhoří).

Pokud nestihnete navštívit všech sedm informačních tabulí najednou, můžete si trasu rozdělit na Orlické Záhoří (5 km) a Deštné v Orlických horách (10 km), odměny Vás neminou!!! Přijeďte se podívat na dřevěný betlém v životní velikosti od Jana Rázka do Orlického Záhoří, bude k vidění od začátku adventu do Hromnic (2. února) u Obecního úřadu, poté je přemístěn do místního kostela sv. Jana Křtitele. Vandrování po Kačenčině pohádkové říši – za příběhy patronů obcí a razítky – pravidla pro vandrování – na: www.orlickehory.eu

Jak se tam dostat?

Projekt INTERAKTUWNI NA POGRANICZU współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
logotypy