Bystrzyca Kłodzka

There are a number of hotels, rest homes, boarding houses, guest rooms and agro-tourism in the Bystrzyca Kłodzka municipality. There are also three hostels and campsites. Most of the custodians provide parking, internet access, playground, meeting rooms, bicycles, sauna as well as facilities for people with disabilities. A well-developed catering service offers a variety of delicious regional products.

For more information visit www.bystrzycaklodzka.pl (Tourism) or the

Tourist Information Centre in Bystrzyca Kłodzka (tel.: +48 74 811 37 31)
www.bystrzycaklodzka.pl

Projekt INTERAKTUWNI NA POGRANICZU współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
logotypy